Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

zdzir
9706 1c62 500
Reposted frompszemek pszemek viadivi divi
zdzir
9700 313a 500
Reposted frompszemek pszemek viadivi divi
2496 2c99 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaevlyn evlyn
zdzir
9776 19a1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
6861 0ceb
Reposted fromamatore amatore viadeparter departer
zdzir
0838 6098
Reposted fromscorpix scorpix viasimplyfalling simplyfalling
Dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób
— N. Roberts
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaevlyn evlyn
zdzir
Mnie na niczym nie zależy, wiesz?
Na niczym. Oprócz ciebie.
Muszę cię widzieć. Muszę patrzeć na ciebie. Muszę słyszeć twój głos.
Muszę i nic mnie więcej nie obchodzi.
— Stanisław Lem
Reposted fromyourtitle yourtitle viadeparter departer
zdzir
1980 d556 500
Reposted fromtichga tichga vialautenist lautenist
zdzir
9218 e6a3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatheoristpl theoristpl
zdzir
zdzir
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną.
— Petty Man, czyli chłopak do wynajęcia
zdzir
5871 fb21
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamimi07 mimi07
1580 88da 500

seafoambeauty:

I really tried to scroll past this but here we are

Reposted frombunjywunjy bunjywunjy viaundonee undonee
zdzir
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
zdzir
3352 8c2a 500
Reposted frompouler pouler viamadadream madadream
zdzir
4470 af27
Reposted fromkotowate kotowate viamadadream madadream
zdzir
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viairmelin irmelin
zdzir
4588 a5f3
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl