Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

zdzir
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viatoniewszystko toniewszystko
zdzir
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
zdzir
1860 44cc 500
Reposted fromennomane ennomane viarunkenstein runkenstein
zdzir
1644 53f6 500
Reposted fromverdantforce verdantforce
zdzir
3908 35fb
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaverdantforce verdantforce
zdzir
Reposted fromkjn kjn viaverdantforce verdantforce
zdzir
3799 ea73 500
Reposted fromfungi fungi viaverdantforce verdantforce
zdzir
0487 39e5 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaverdantforce verdantforce
zdzir
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz viaverdantforce verdantforce
zdzir
1582 a91b
Reposted fromproof proof viaverdantforce verdantforce

June 22 2017

zdzir
8154 ce18
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viajackal jackal
zdzir
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
zdzir
2125 37d7 500
Reposted fromtichga tichga viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
zdzir
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viahepi hepi
zdzir
2572 16a0
Reposted fromfearnopain fearnopain viahepi hepi
zdzir
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vianyaako nyaako
zdzir
9189 bc05
zdzir
Reposted fromgruetze gruetze viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
zdzir
1240 602c 500
Reposted fromtfu tfu vialifedownthespiral lifedownthespiral
zdzir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl