Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

zdzir
Właśnie temu służy muzyka. Bo niektórych uczuć nie sposób ująć w słowa. 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaczekoladowysen czekoladowysen
zdzir
zdzir
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
zdzir
zdzir
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viajointskurwysyn jointskurwysyn
9402 3003

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

zdzir
4139 ae0f

merelygifted:

Cracks me up every time.

zdzir
Przesadnie ostrożna rozwaga to nie najlepszy doradca. Błogosławiona mgła! Jej powinieneś zaufać, jeśli chcesz dojść do czegoś. Nic nie ma bez ryzyka. Bez grzechu nie ma życia. A zresztą - jaki grzech! I jakie tam ryzyko! Że się ulegnie pokusie nieczystego zagrania lub zrobi się jakieś głupstwo? To zawsze jest możliwe, nawet bez dalszych zmagań. Ale od czego rozsądek, jak nie właśnie od tego, aby nad sobą panować? - A zatem dosyć wahań. Dosyć rozterek. Dalej!
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
zdzir
8839 15c0 500
Reposted fromovtza ovtza viasucznik sucznik

July 14 2017

zdzir
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
0396 8b30
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viamadhatterness madhatterness
1442 c64c 500

thefingerfuckingfemalefury:

HAS DONE U A TRICKERY

zdzir
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viakedavra kedavra
zdzir
8692 5bcb 500
Reposted fromonionrings onionrings viaabl abl
zdzir


Dam
Reposted fromthepunnery thepunnery viachowchow chowchow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl