Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

zdzir
2913 92b8
zdzir
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viaSenyia Senyia
zdzir
0686 63cc
zdzir
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaheartamess heartamess
zdzir
6317 b786 500
Reposted frommidnightfox midnightfox viaoutkapa outkapa
zdzir
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viadusz dusz
zdzir
2355 2cfc
Reposted fromrazemosobno razemosobno viadusz dusz
zdzir
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viadusz dusz

July 17 2017

zdzir
-Co robisz?
-Palę i słucham deszczu. Chcesz wpaść?
Reposted fromKaoru Kaoru viaszydera szydera
zdzir
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
zdzir
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaalliwantisyou alliwantisyou
zdzir
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viaalliwantisyou alliwantisyou
zdzir
9838 4f87 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viahereitcomes hereitcomes
zdzir
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viazapominanie zapominanie
zdzir
1793 b404
Reposted fromfeegloo feegloo viahorstiane horstiane
zdzir

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viazapominanie zapominanie
zdzir
5887 ba46 500
zdzir
 Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.
— Renata Przemyk
Reposted fromIriss Iriss viaunfoldmeiamsmall unfoldmeiamsmall
zdzir
9719 b714
Reposted fromdarkanes darkanes viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl