Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

zdzir
Reposted fromDennkost Dennkost viasucznik sucznik
zdzir
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
zdzir
2607 7e93
zdzir
Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
zdzir
Reposted frompffft pffft viasucznik sucznik
zdzir
7166 b754 500
zdzir
2487 f271 500
Reposted fromxanth xanth viasucznik sucznik
zdzir
believe this log
Reposted fromcube cube viasucznik sucznik
zdzir
2609 8c95 500
Karygodne Krakoskie Memy
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
zdzir
2309 76ad
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasucznik sucznik
zdzir
9210 c292 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viasucznik sucznik
zdzir
6633 aeb2 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viasucznik sucznik
zdzir
1163 ca9a
zdzir
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
zdzir
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viajointskurwysyn jointskurwysyn
zdzir

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viajointskurwysyn jointskurwysyn
zdzir
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
zdzir
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
zdzir
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl